Eesti | По-русски

Esimesena Eestis on Tänavapuhastuse AS kasutusele võtnud keskkonnasõbralikud materjalid Dustex ja EcoThaw.

Dustex on kruusateedel kasutatav tolmutõrjeaine, mis asendab suurepäraselt senikasutatud kaltsiumkloriidi. Kuna Dustex on valmistatud looduslikust ligniinist ja on 100% bioloogiliselt lagunev, siis väheneb sellega tolmutõrje teostamisel loodusele tekitatav kahju märkimisväärselt. Samas on aastatepikkune praktika tõestanud, et efektiivsuselt ja kvaliteedilt isegi ületatakse kaltsiumkloriidi vesilahusega saavutatud tulemust.  

EcoThaw on suhkruroo tootmisel tekkiv looduslik jääkaine, mis segatuna libedusetõrjeks kasutatava naatriumkloriidiga annab väga head efekti ennetaval libedusetõrjel. Naatriumkloriid püsib teepinnal paremini, selle toimeaeg pikeneb ning sellega niisutatud kloriid toimib ka madalamatel temperatuuridel kui niisutamata kloriid. Samuti on täheldatud, et EcoThaw neutraliseerib kloriidide korrodeeruvat toimet, mistõttu selle kasutamisel vähenevad transpordivahenditele ning teekatendile tekitatav kahju ning kulutused nende remondiks. Väga laialdaselt on EcoThaw kasutusel USA-s ning Kanadas, Euroopas kasutatakse teda enim Suurbritannia põhjaosas. Nimetatud piirkondade kliimat mõjutavad väga olulisel määral ookeanilt tulevad niisked õhumassid, mis tekitavad temperatuurikõikumiste koosmõjul jäidet ja intensiivseid lumesadusid. Sellistes klimaatilistes tingimustes tegutsevatelt EcoThaw kasutajatelt saadud positiivne hinnang annab kindlust arvata, et see aine sobib ideaalselt ka meie talvistes tingimustes kasutamiseks.   

Tänavapuhastuse AS Järve 37, 11314 Tallinn Tel. 6562829 E-mail: info@tap.ee