Eesti | По-русски

Tänavapuhastuse AS põhitegevusaladeks on teehoid, heakorratööd ja haljastustööd ning jäätmekäitlus.

Tänavapuhastuse AS on registreeritud äriühinguna 19.detsembril 1997.a. seoses Tallinna Spetsialiseeritud Autotranspordibaasi reorganiseerimisega (esialgne nimi oli Tallinna linna Puhastuskontor, mis asutati 1946.aastal heakorratööde tegemiseks ja tegutses erinevate nimede all linnaettevõttena 1997.aasta lõpuni).

 

Tagamaks osutatavate teenuste nõuetele vastavust, kliendisõbralikkust, kvaliteeti ja laiemas plaanis äriühingu efektiivsust, on Tänavapuhastuse AS-is välja töötatud ja juurutatud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vastav integreeritud juhtimissüsteem.

Tänavapuhastuse AS Mustamäe tee 62, 12916 Tallinn Tel. 6998804 faks. 6562852 E-mail: info@tap.ee